อะไหล่

IMG_2157

บอร์ดแสดงสถานะ (Status board)

ประกอบไปด้วย

1. บอร์ดแสดงสถานะแรงกด (Pedal status led)

150 บาทต่อชิ้น (300 บาทต่อคู่)

2. บอร์ดแสดงสถานะแบตเตอรี่

150 บาทต่อชิ้น

3. บอร์ดแสดงสถานะพร้อมทำงาน

150 บาทต่อชิ้น


IMG_2158

Pedal sensor board (บอร์ดเซนเซอร์แรงกด)

บางคนเรียก Gyroscope sensor

850 บาทต่อด้าน (1,600 บาทต่อคู่)


IMG_2160

เมนบอร์ด (Main  board)

1,250 บาท


IMG_2159

ฝาครอบไฟแสดงสถานะ (LED Cover)

ครอบไฟแสดงสถานะแรงกด

120 บาทต่อคู่

 ครอบไฟแสดงสถานะพร้อมทำงานและไฟสถานะแบตเตอรี่

120 บาทต่อคู่


IMG_2162

สวิตซ์เปิดเครื่องและขั้วชาร์ตแบตเตอรี่

60 บาทต่อชิ้น


IMG_2163IMG_2161

มอเตอร์ (ล้อ) BLDC Motor Wheel

1,650 บาทต่อข้าง (3,200 บาทต่อคู่)


IMG_2145

แบตเตอรี่ Samsung

2,950 บาท