เปรียบเทียบแต่ละรุ่น

 SS2W65  N1-2  H3 blue  HF2W80
 รุ่น  H1 H2  H3  H4
 ราคา  9,750  9,750  9,850  9,950
 ลำโพง Bluetooth  ไม่มี  ไม่มี  มี  มี
 ขนาดล้อ  6.5″  6.5″  6.5″  8.0″
 ขนาดมอเตอร์  350Wx2  350Wx2  350Wx2  350Wx2

 

 H7
 รุ่น  H7
 ราคา  11,900
 ลำโพง Bluetooth  มี
 ขนาดล้อ  6.5″
 ขนาดมอเตอร์  300Wx2