การรับประกันสินค้า

ทางร้านมีความภาคภูมิใจที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการรับประกันสินค้าแต่ละชิ้นด้วยความใส่ใจ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ด้วยรายละเอียดการรับประกันชิ้นส่วนดังนี้

1 รับประกันมอเตอร์ 1 ปี (ไม่รวมการสึกหรอของยาง เนื่องจากการใช้งาน)

2 รับประกันแบตเตอรี่ 6 เดือน

3 รับประกัน Main board และ Pedal board 6 เดือน

4 รับประกันบอร์ดไฟแสดงสถานะทุกชิ้น 1 ปี

5 รับประกัน Aluminum frame 5 ปี

6 ฟรี! ค่าแรงในการซ่อม

7 ค่าจัดส่งไป กลับ เมื่อสินค้ามีปัญหาภายใน 6 เดือน

(งานซ่อมสินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายโดยทางร้าน) รับประกันเฉพาะอะไหล่ที่เปลี่ยนโดยทางร้านตามรายละเอียดข้อ 1-5

 

การรับประกันสินค้าไม่รวมถึง…

1 การสูญหาย แตกหักอันเกิดจากการใช้งาน เปียกหรือโดนน้ำ การเก็บรักษาไม่ดีอันทำให้เกิดฝุ่นละอองภายในจำนวนมาก

2 สินค้าที่ถูกถอดแยกชิ้นส่วน หรือถูกดัดแปลงซ่อมแซมจากแหล่งอื่น หรือใช้อะไหล่จากแหล่งอื่น ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าไปและกลับหลังจาก 6 เดิอน

4 (กรณีซื้ออะไหล่จากทางร้านเพื่อเปลี่ยนเอง) อะไหล่ที่ซื้อจากทางร้านเพื่อไปประกอบกับสินค้าที่ไม่ได้จำหน่ายโดยทางร้าน